free pdf आंधळ्याच्या गायी...(Andhalyachya Gayi) by मेघना पेठे (Meghana Pethe) – instanbooks.live

आंधळ्याच्या गायी...(Andhalyachya Gayi)

मेघना पेठे (Meghana Pethe) Ì 1 FREE READ

डता येणार असतो आणि निवडावा तर लागणारच असतो पर्यवसान ठाऊक नसताना अंधारात घ्यावी लागणारी उडी माणसाच्या आयुष्यात नियत आहे ते हे यालाच आपण स्वातंत्र्य म्हणतो जाणिवेचा लख्ख उजेड नियत आहे ते हे यालाच आपण स्वातंत्र्य म्हणतो जाणिवेचा लख्ख उजेड आणि नेणिवेचा गच्च अंधार नाही अशा तिन्हीसांजेल?. ,
? अंधूक प्रकाशातल्या जुलमी रानात सोडाव्या लागणार्‍या या आंधळ्याच्या गायी त्यांना म्हणे देव राखतो आणि आंधळा तो तर फक्त या भोळ्या विश्वासाची राखतो आणि आंधळा
"तो तर फक्त "
तर फक्त भोळ्या विश्वासाची वाजवत राहतोहे नियत वाचकांसमोर मांडणार्‍या मेघना पेठे यांच्या ताकदीच्या कथा. घटना घडतात पुरातल्या ओंडक्यासारखी माणसं त्यात वाहून जातात घडायचं घडून जातं पण तरीही पर्याय असतातच ते घडून पण तरीही पर्याय असतातच तडफडण्याचे हसण्याचे रडण्याचे हरण्याचे जिंकण्याचे पर्याय असतातच तडफडण्याचे हसण्याचे रडण्याचे हरण्याचे जिंकण्याचे सूडाचे स्वीकृतीचे तुकण्याचे साक्षित्वाचेत्यातला एकच नि.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *