BOOKS READ Sokrates na rovníku AUTHOR Tomáš Zmeškal – instanbooks.live

Sokrates na rovníku

Download å PDF, eBook or Kindle ePUB free » Tomáš Zmeškal

Příběhu osudy svých rodičů a Prozrazuje Něco I O Sobě něco i o sobě zkušený vypravěč s osobitým stylem se však intuitivně
VYHýBá POUHéMU LíčENí KLASICKé RODINNé HISTORIE 
pouhému líčení klasické rodinné historie Vypráví Například I O například i o přešlapech jichž se ještě na přelomu 19 a 20 století dopouštěly některé evropské státy vůči Africe a jejím národům Teprve z tohoto prolnutí obou příběhů oné komorní zprávy o otci a rodině s dějinami kulturního střetu vzniká výsledný. Pátrání je věc ošemetná a nesmírně nejistá člověk nikdy neví co ho potká na cestě po níž se vydal jaká skrytá zákoutí poodhalí zda se mu v nich bude líbit nebo zda nakonec nebude zatrpkle proklínat své rozhodnutí Zvláště pokud se rozhodne nich bude líbit nebo zda nakonec nebude zatrpkle proklínat své rozhodnutí Zvláště pokud se rozhodne vlastního otce Právě na takovou cestu po stopách svého otce pocházejícího z Konga nás ve své nové knize Sokrates na rovníku bere Tomáš Zmeškal Na rozdíl od svých předchozích románů popisuje v tomto. ,

Tvar Sokrata na rovníku soubor deníkových zápisků vzpomínek úvah a rodinných reportáží Znovu se zde kazuje že hledání je pokaždé činností nanejvýš komplexní že nestačí pátrat v matrikách a sestavovat rodokmeny Kdo chce skutečně že nestačí pátrat v matrikách a sestavovat rodokmeny Kdo chce skutečně odkud přichází musí mět dočasně opustit sebe a odvážit se k hlubšímu ponoru ke společnosti k zemi a dějinám Teprve poté vzniká celistvý obraz o nás o naší minulosti i o těch kteří nás přivedli na sv?. ,


1 thoughts on “BOOKS READ Sokrates na rovníku AUTHOR Tomáš Zmeškal – instanbooks.live

  1. says: Download å PDF, eBook or Kindle ePUB free » Tomáš Zmeškal Tomáš Zmeškal » 5 characters Free download Sokrates na rovníku

    BOOKS READ Sokrates na rovníku AUTHOR Tomáš Zmeškal – instanbooks.live Download å PDF, eBook or Kindle ePUB free » Tomáš Zmeškal Tomáš Zmeškal » 5 characters Autobiografický příběh hledání konžského otce který v šedesátých letech splodil v Československu syna načež se vrátil zpět do Konga aniž by o sobě dal kdy vědět má obrovský románový potenciál Autor však pro sdělení volí deníkovou formu aby se vyhnul dramatičnosti která by neodpovídala skutečnému průběhu událostí či románovým klišé osudové cesty a proměn hrdiny po návratu z ní Kniha je proto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *